دسترسی سریـع
کاربری پایه ۵۰۰۰۰ تومان سالانه کاربری حرفه ای ۱۰۰۰۰۰ تومان سالانه کاربری ویژه ۲۰۰۰۰۰ تومان سالانه نمایندگی ۳۰۰۰۰۰ تومان سالانه
ارسال و دریافت پیامک متنی (تمامی امکانات)
ارسال پیامک متنی با سیمکارت (GSM)
ارسال پیامک صوتی
گزارشات جامع ارسال و دریافت
امکانات پیشرفته (مسابقات، نظرسنجی و ...)
خدمات هوشمند
ارزش افزوده
مدیریت و تنظیمات کاربران
خط اختصاصی رایگان
خطوط عمومی رند
خدمات وب سرویس
پشتیبانی (تلفن / تیکت / حضوری)
تعرفه ارسال پیامک متنی با اپراتور 1000 14 13 12 11
تعرفه ارسال پیامک متنی با اپراتور 2000 16.1 14.95 13.8 12.65
تعرفه ارسال با اپراتور 3000 14 13 12 11
تعرفه ارسال پیامک متنی با اپراتور 50001 و 50009 12.6 11.7 10.8 99
تعرفه ارسال پیامک متنی با اپراتور 50002 و 50005 13.3 12.35 11.4 10.45
تعرفه ارسال پیامک متنی با اپراتور 50004 12.6 11.7 10.8 99
تعرفه ارسال پیامک متنی با خط تلفن ثابت 12.6 11.7 10.8 99
تعرفه ارسال پیامک متنی با دکل های مخابراتی (BTS) 13.3 12.35 11.4 10.45
تعرفه ارسال ایمیل انبوه 1.4 1.3 1.2 1.1
تعرفه ارسال پیام صوتی (ثانیه) 2.1 1.95 1.8 1.65
ارسال پیامک متنی با سیمکارت (GSM) 16.8 15.6 14.4 13.2
لینک
قالب شرکتی