دسترسی سریـع
کاربری پایه 25000 تومان سفارش آنلاین کاربری حرفه ای 50000 تومان سفارش آنلاین کاربری ویژه 100000 تومان سفارش آنلاین نمایندگی 200000 تومان سفارش آنلاین
ارسال و دریافت پیامک متنی
ارسال پیامک صوتی
امکانات پیشرفته
خدمات هوشمند
ارزش افزوده
شماره اختصاصی
شماره عمومی رند (خدماتی و معمولی)
تعرفه ارسال با اپراتور 5000 12 11 10 9.3
تعرفه ارسال پیام صوتی (ثانیه) 2.1 1.9 1.8 1.6
تعرفه ارسال با اپراتور 1000 14 13 12 11
تعرفه ارسال با اپراتور 2000 16.1 15 13.8 12.6
تعرفه ارسال با اپراتور 3000 14 13 12 11
تعرفه ارسال با خط ثابت 12.6 11.7 10.8 10
تعرفه ارسال با BTS 12 11 10 9.3
تعرفه ارسال ایمیل انبوه 1.4 1.3 1.2 1.1
تمامی قیمت ها به تومان می باشند
قالب شرکتی